29. aug. 2016

Vind et indrammet litografi

af kunstneren Klaus Brage


Hver måned frem til nytår
Litografier signeret og nummereret af kunstneren Klaus Brage


FOR AT DELTAGE SKAL DU
LIKE vores hjemmeside + TILMELDE dig vores nyhedsbrev

FØLG DETTE LINK FOR AT DELTAGE


KUNSTSAMLINGEN
www.kunstsamlingen.dk

17. aug. 2016

Alexa Meade Art / Bodypainting / street artAlexa Meade Art transforms 2 models in painting street art.


www.kunstsamlingen.dk

PAINTING REALITY - the official -500 liters of waterbased environmentally-friendly paint on asphalt spread by 2000 cars on Rosenthaler Platz Berlin.
By IEPE & the anonymous crew.

www.kunstsamlingen.dk

Kunst kan trækkes fra i skat

Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Der findes imidlertid en undtagelse. For at støtte kunstnere findes der i skatte reglerne et særligt regelsæt, som under visse betingelser giver virksomheder ret til at fratrække eller afskrive udgifter til køb af kunst. 


Typer af kunst
De særlige regler gælder kun for originale kunstneriske værker. Det vil sige malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst og lignende. Der skelnes mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning.

Når det gælder grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og kun fremstillet i et begrænset oplag, som litografier. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.
Kunstværket skal være et førstegangs køb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.

Reglerne kan ikke anvendes, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.


Kunstværker, der hænges eller stilles op
Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan afskrives med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar. Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsesåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret.

Hvis købssummen er på 12.900 kr. (2016) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt.


Når kunstværket sælges
Når et kunstværk, der er omfattet af de særlige regler, sælges, skal der betales skat af en eventuel gevinst på dette, mens et eventuelt tab er fradragsberettiget. 


Moms
Momsregistrerede virksomheder, som indkøber kunstværker til videresalg eller til udsmykning i virksomheden, kan som altovervejende hovedregel fradrage moms vedrørende købet. Det gælder, uanset om værket er anskaffet med fuld moms eller med kunstnermoms.

Hvis værket derimod er købt efter de særlige brugt momsregler, hvor sælgeren ikke må anføre momsbeløbet på fakturaen, er der ingen fradragsret.


Eksempel på afskrivning 
kunst, malerier, kunstsamlingen


KUNSTSAMLINGEN

#kunst #kunstsamlingen 

Læs mere på: